1901-03-25, Bürgel, Heinrich C. H., Ej adr, Mogk, Eugen, professor, UBL.

Långt brev om studierna i Köpenhamn. Så snart jag känner mig litet bättre, förhoppningsvis redan i morgon skall jag skaffa ”Diplomatarium Norvegicum” på universitetsbiblioteket så att jag kan arbeta vidare med den tills jag återkommer hit till hösten (september och första hälften av oktober). Jag känner närmast en kallelse att åstadkomma en nyutgåva av Sweets handbok, A primer of phonetics. Sweets tillåtelse förutsätts. Ni kan föreställa Er att denna utveckling efter min promotion för Er och Sievers, om det lyckas, skulle bana väg för mig i England, där jag hoppas på en tillfällig anställning à la professor Elderhoffe. Att jag belastar Er med dessa luftslott blir kanske begripligt om Ni tänker på att de visar vilken natur som min hängivenhet i studiet av de levande nordiska språken har. Återkommer till Leipzig 12/4.

1901-03-25, Bürgel, Heinrich C. H., Ej adr, Mogk, Eugen, professor, UBL.

Långt brev om studierna i Köpenhamn. Så snart jag känner mig litet bättre, förhoppningsvis redan i morgon skall jag skaffa ”Diplomatarium Norvegicum” på universitetsbiblioteket så att jag kan arbeta vidare med den tills jag återkommer hit till hösten (september och första hälften av oktober). Jag känner närmast en kallelse att åstadkomma en nyutgåva av Sweets handbok, A primer of phonetics. Sweets tillåtelse förutsätts. Ni kan föreställa Er att denna utveckling efter min promotion för Er och Sievers, om det lyckas, skulle bana väg för mig i England, där jag hoppas på en tillfällig anställning à la professor Elderhoffe. Att jag belastar Er med dessa luftslott blir kanske begripligt om Ni tänker på att de visar vilken natur som min hängivenhet i studiet av de levande nordiska språken har. Återkommer till Leipzig 12/4.

1901-03-25, Bürgel, Heinrich C. H., Ej adr, Mogk, Eugen, professor, UBL.

Långt brev om studierna i Köpenhamn. Så snart jag känner mig litet bättre, förhoppningsvis redan i morgon skall jag skaffa ”Diplomatarium Norvegicum” på universitetsbiblioteket så att jag kan arbeta vidare med den tills jag återkommer hit till hösten (september och första hälften av oktober). Jag känner närmast en kallelse att åstadkomma en nyutgåva av Sweets handbok, A primer of phonetics. Sweets tillåtelse förutsätts. Ni kan föreställa Er att denna utveckling efter min promotion för Er och Sievers, om det lyckas, skulle bana väg för mig i England, där jag hoppas på en tillfällig anställning à la professor Elderhoffe. Att jag belastar Er med dessa luftslott blir kanske begripligt om Ni tänker på att de visar vilken natur som min hängivenhet i studiet av de levande nordiska språken har. Återkommer till Leipzig 12/4.