1901-03-25, Bürgel, Heinrich C. H., Ej Wants adr, wholesale nfl jerseys Mogk, Eugen, professor, UBL.

Långt brev om studierna i Fun Köpenhamn. Så snart jag känner mig litet bättre, förhoppningsvis redan i morgon skall jag skaffa ”Diplomatarium Norvegicum” på universitetsbiblioteket cheap jerseys så att jag kan arbeta vidare med den tills jag återkommer hit till hösten (september och första hälften av oktober). Jag känner närmast en kallelse att åstadkomma en nyutgåva wholesale NFL jerseys av Sweets handbok, A primer of phonetics. Sweets tillåtelse förutsätts. Goodwin Ni kan föreställa Er att denna utveckling efter min promotion för Er och wholesale jerseys Sievers, om det lyckas, skulle bana väg för mig i England, där jag hoppas på en tillfällig "Price anställning à la professor Elderhoffe. Att jag belastar Er med dessa luftslott blir kanske begripligt om Ni tänker på att de visar vilken natur som min hängivenhet i studiet av de levande nordiska språken har. Återkommer till Leipzig 12/4.