1901-03-25, Bürgel, Heinrich C. H., Ej adr, Mogk, Eugen, professor, UBL.

Långt brev om studierna i Köpenhamn. Så snart jag känner mig litet bättre, förhoppningsvis redan i wholesale nfl jerseys morgon skall jag skaffa ”Diplomatarium Norvegicum” på universitetsbiblioteket så att jag kan arbeta vidare med den tills Minor jag återkommer hit till hösten (september och första hälften av oktober). cheap jerseys Jag känner närmast en kallelse att åstadkomma en nyutgåva av Sweets handbok, A primer of phonetics. Sweets tillåtelse förutsätts. Ni kan föreställa Uppr?rd Er att denna utveckling efter min promotion för Er och Sievers, om det lyckas, skulle bana väg för mig i England, där jag hoppas på en tillfällig anställning à la professor Elderhoffe. Att jag belastar Er med dessa luftslott blir blindly kanske begripligt om Ni tänker på att de visar vilken natur som min hängivenhet i studiet av de levande nordiska språken har. Återkommer till Leipzig cheap mlb jerseys 12/4.